ประกันสังคม คืนเงินมาตรา 33 จำนวน 600 บาท สำหรับคนส่งเกิน รับทางไหน ดูเลย !

 มนุษย์เงินเดือนยิ้ม ประกันสังคม สั่งคืนเงินเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ประกันตน ม.33 แต่นายจ้างต้องทำเรื่องติดต่อประกันสังคม พร้อมส่งเอกสาร ซึ่งทางประกันสังคมจะตรวจสอบ และส่งเงินคืนผ่านนายจ้าง นำไปให้ลูกจ้างอีกที หลังจากที่เกิดโควิด 19 ระบาดหนักในไทย...

หัวหน้าจะสร้างความผูกพันพนักงานในช่วง Work from Home ได้อย่างไร

เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรจำนวนมากจำเป็นต้องให้พนักงานทำงานจากบ้านหรือ Working from Home (WFH) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19...