HumanOS เข้าประชุม Kick off พัฒนาระบบ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทีมงาน #HumanOS เข้าประชุม Kick off พัฒนาระบบ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#E-Leave
#ลางานออนไลน์
#PEA
#กฟภ

Recently Post

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?

ระหว่างการลาคลอดบุตร มีสิทธิได้ค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจำสัปดาห์หรือไม่ ?...

อ่านเพิ่มเติม