HumanOS เข้าประชุม Kick off พัฒนาระบบ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ทีมงาน #HumanOS เข้าประชุม Kick off พัฒนาระบบ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

#E-Leave
#ลางานออนไลน์
#PEA
#กฟภ

Recently Post

ระบบ ERP คืออะไร ทำไมองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กัน

ระบบ ERP คืออะไร ทำไมองค์กรยุคใหม่หันมาใช้กัน

เจ้าของและผู้นำธุรกิจสามารถทำให้ระบบหลังบ้านที่น่าเบื่อดำเนินการได้โดยอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพ...

อ่านเพิ่มเติม