UNLIMITMAC


#HumanOS
 เข้านำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท อันลิมิตแมค จำกัด

บริษัทอันลิมิตแมค บริการซ่อมเครื่องแมคของท่านด้วยความตั้งใจ มีศักยภาพสูงในด้านงานซ่อม และการบริการ จึงมีความพร้อมในการให้บริการ ครบทุกความต้องการของลูกค้า

#ulimitmac
#ตอกบัตรออนไลน์
#เครื่องสแกนนิ้วออนไลน์
#HR Tech
#HR 4.0

Recently Post

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

‘ลูกจ้าง’ ต้องรู้ ลากิจ-ลาป่วย ทำได้! แม้อยู่ระหว่างช่วงทดลองงาน

หลายคนอาจสงสัยว่าในระหว่างการทดลองงาน หากเรามีความจำเป็นต้องลางานจะถูกหักเงินเดือนหรือไม่?...

อ่านเพิ่มเติม