UNLIMITMAC


#HumanOS
 เข้านำเสนอระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท อันลิมิตแมค จำกัด

บริษัทอันลิมิตแมค บริการซ่อมเครื่องแมคของท่านด้วยความตั้งใจ มีศักยภาพสูงในด้านงานซ่อม และการบริการ จึงมีความพร้อมในการให้บริการ ครบทุกความต้องการของลูกค้า

#ulimitmac
#ตอกบัตรออนไลน์
#เครื่องสแกนนิ้วออนไลน์
#HR Tech
#HR 4.0

Recently Post

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกประกาศแผนการทำงานใหม่...

อ่านเพิ่มเติม