About Us

SIMPLY MAKE POWERFUL

ผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อนแต่ทรงประสิทธิภาพ

History

IT-CAT Co., Ltd.

นวคิดในการดำเนินงาน คือการดูแลลูกค้าอย่างครบวงจร เมื่อลูกค้ามีปัญหาและต้องการเครื่องมือในการแก้ปัญหา เราจะให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความชัดเจนในปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา จนสามารถสรุปเป็นความต้องการที่จัดเจน จากความต้องการเหล่านั้นจะนำมาซึ่งทางเลือกที่เราจะนำเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม และลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจที่จะเลือกในสิ่งที่ดีสุดด้วยตัวลูกค้าเอง เมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบงานเราเน้นที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า จนเปรียบเหมือนเป็นทีมงานเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า ถึงแม้ว่างานเสร็จสิ้นลงแล้วแต่เรายังตระหนักดีว่าลูกค้ายังคงต้องการความเอาใจใส่ดูแลจากเรา ถึงแม้เราจะสร้างระบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงใดก็ตาม

Webbase Application

เราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในบริการและการพัฒนา Webbase Application สำหรับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ด้วยทีมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์ ทั้งการวิเคราะห์ระบบ การออกแบบระบบ พัฒนาระบบ ให้สามารถตรงกับความต้องการของลูกค้าได้จริง และสามารถใช้งานได้จริง

Mobile Application

ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้อะไร เล็กลง และโครงข่ายสื่อสารที่กระจายอย่างทั่วถึงการพัฒนา Mobile Application  จึงต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเรายึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นำมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยยึดหลักการออกแบบมาตรฐานสากล.

Network Application

ในยุค Digital Economy นี้ เทคโนโลยีทางด้านไอทีมีการพัฒนาก้าวหน้าไปไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาถึงของระบบ Cloud ซึ่งช่วยเพิ่มช่องทางในการเชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ในโลก เราจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทำให้สามารถออกแบบและปรับแต่งระบบเครือข่ายให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี .. 2534 ในระยะแรกลูกค้าของเราเป็นกลุ่มหน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเป็นหลัก ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบดำเนินการ ในโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานด้วยกัน อีกทั้งยังขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ภาคธุรกิจเอกชน และที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่ทรงประสิทธิภาพหรือ “Simply Make Powerful”

HumanOS is the application for employees attedance i.e. clock in/out, simply installed in your mobile devices. This application can support for normal work, shift work and over time work. Using HumanOS, there is no need to have any aditional hardware e.g. finger print recogniton HD for Clock in/out
IT-CAT Co.,Ltd

33 Choun-Choen Neo House Village.
Soi Khoo-Born 6 (Yak 1) Ramintra road.
Kannayao,Bangkok,TH 10230

(+66) 02-943-2436

Contact us

(+66) 082-221-5464
(+66)  098-737-2221

Line Add Friends

@humanos.biz