รองรับการจัดกะทำงานได้
Flexible Hours

ตอบโจทย์ธุรกิจที่มีโครงสร้างซับซ้อน และมีพนักงานที่เข้างานคนละเวลา เช่น ธุรกิจโรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ  

ตารางการทำงาน

กำหนดเวลาเข้า-ออกพนักงานแบบรายคนและเป็นกลุ่ม รองรับธุรกิจที่ต้องสลับเวลากันเข้างาน  เช่น โรงงาน โรงพยาบาล ร้านอาหาร โรงแรม พนักงานขาย (PC) ตามห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

ปรับเปลี่ยนได้ตามโครงสร้างองค์กร

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการกะทำงานได้ตามนโยบายองค์กร แบ่งได้ตามทีมหรือแผนก ทำงานวันปกติหรือเสาร์-อาทิตย์ 

กำหนดได้ตามโครงสร้าง
แบ่งได้ตามทีม แผนก หรือ กลุ่มเงินเดือน

สลับกะข้ามแผนกได้ ทั้งวันปกติ และวันหยุด

เลือกสลับกะทำงานได้ทั้งพนักงานรายคน ข้ามแผนก ทำงานวันปกติ หรือวันหยุด พร้อมบังคับใช้ได้เลยเมื่อถูกอนุมัติในระบบแล้ว  

รองรับกะทำงานสูงสุด 4 กะต่อวัน

ระบบรองรับกะทำงานได้สูงสุด 4 กะต่อวัน พร้อมระบบคำนวณค่าเวรปกติ เวรนอกเวลา ค่าโอทีอัตโนมัติ และแสดงผลได้ทันทีผ่านแอปฯ