จัดการข้อมูลเอกสาร
ลดขั้นตอน จัดการง่าย

สามารถจัดเก็บข้อมูลสำคัญรวมไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ ช่วยจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหา ประหยัดเวลา ลดการใช้แรงงาน และเอกสารที่เป็นกระดาษ

เช็คเอกสารได้รวดเร็ว
แจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อเอกสารกำลังหมดอายุ

เช็คเอกสารที่จำเป็นได้ทันที เช็ควันหมดอายุได้ พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเอกสารกำลังจะหมดอายุ

ลดปัญหา จังหวะเอกสารสำคัญหมดอายุ
ไม่ต้องนับ หรือ จำวันที่เอกสารหมดอายุ
ปลอดภัย มั่นใจได้
เจ้าหน้าที่เช็คได้ทันที ออนไลน์

เช็คข้อมูลได้ 
เก็บประวัติไว้บน HumanOS

ระบบจะทำการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน คล้ายมีคนช่วยเตือนความจำไม่ให้พลาด
ประวัติการฉีดวัคซีน

ปลอดภัย เป็นส่วนตัว แถมสะดวกกับเจ้าหน้าที่ ไม่ต้องยื่นเอกสาร

ประวัติกองทุน

ตัดปัญหาเรื่องทำเอกสารสูญหาย หรือค้นหาบันทึกแบบเล่มไม่เจอ

ปรับตำแหน่ง

เมื่อข้อมูลต่างๆ ของพนักงานถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียว จึงง่ายในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อใช้พิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน หรือการโยกย้ายแผนก ฯลฯ พร้อมขออนุมัติได้อย่างรวดเร็ว

ปรับกะแบบกลุ่ม

ระบบช่วยจัดการโครงสร้างองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงให้กลายเป็นเรื่องง่าย อาทิ การปรับกะแบบกลุ่ม สำหรับธุรกิจที่ต้องสลับกะกันเข้างาน เช่น โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล เป็นต้น