ตัวช่วยการจัดเก็บข้อมูล

และบริหารข้อมูลองค์กร

ไม่ว่าองค์กรจะมีความสลับซับซ้อน และคลังข้อมูลมหาศาลขนาดไหน HumanOS ช่วยจัดการข้อมูลพื้นฐานได้อย่างเป็นระเบียบ เปลี่ยนจากความยุ่งยากให้เป็นเรื่องง่าย

ตั้งค่าได้หลากหลาย กำหนดได้ตามนโยบายองค์กร
กองทุน และ กำหนดค่ากองทุนฯ
รายชื่อลูกค้าและพื้นที่ขาย

ตั้งค่าได้หลากหลาย กำหนดได้ตามนโยบายองค์กร

สร้างลำดับการอนุมัติ และเลือกอนุมัติได้ตามกลุ่มพนักงาน
จัดการกะพนักงาน สร้างกลุ่มวันหยุด และกำหนดอัตราค่าล่วงเวลาได้
กำหนดประเภทค่าใช้จ่าย / รายได้ / รายการหัก หรือ ค่าใช้จ่ายประจำ
ปรับสิทธิ์การลา โอนวันลาพนักงานข้ามปี กำหนดได้ตามกลุ่มพนักงาน

กองทุน และกำหนดค่ากองทุนฯ

สามารถตั้งค่าและกำหนดค่ากองทุนฯ ที่บริษัทต้องรับผิดชอบต่อพนักงาน ป้องกันความผิดพลาดและกันลืมในทุกกรณี

ตั้งค่าได้ตามนโยบาย วางแผนการจ่ายได้สะดวก
จัดการข้อมูลได้แบบเป็นระบบ

บันทึกรายชื่อลูกค้า กำหนดพื้นที่ขาย
เพิ่มหมวดหมู่และกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดบัญชีรายชื่อของลูกค้า และพื้นที่ขาย เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ และสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว