เบิกค่าใช้จ่าย

พนักงานทำการเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามโครงการที่เลือก ในกรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ระบบสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายโดยคิดตามระยะทางอัตโนมัติ

บันทึกค่าใช้จ่าย

แนบหลักฐานการเบิกจ่าย

ยืนยันการเบิกจ่าย แนบเอกสารได้ ทั้งใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี

ระบบคำนวณให้โดยอัตโนมัติ

แสดงผลทันที แยกได้ตามโครงการที่เลือก

คำนวณได้ตามระยะทาง

ค่าเดินทาง HumanOS คำนวณให้เลยคิดได้ตามระยะทาง

มีรายงานการเบิกค่าใช้จ่าย

รายงานดูง่าย ตอบโจทย์ทุกประเภทธุรกิจ

อนุมัติทันที พร้อมรายงานผล

หัวหน้างานสามารถอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายผ่านแอปฯ ได้เลยทันที จึงย่นขั้นตอนการขอเบิกจ่ายในระบบ HR เดิมๆ พร้อมรายงานผลการอนุมัติที่เช็คได้อย่างรวดเร็ว