ประเมินพนักงานออนไลน์
สร้างแบบประเมินได้ทันที

ไม่ต้องเสียเวลาทำแบบประเมินเอกสารอีกต่อไปแล้ว เมื่อระบบ HR on Cloud มีฟังก์ชั่นระบบประเมินพนักงานออนไลน์ ที่องค์กรสามารถกำหนดและออกแบบการประเมินได้ตามต้องการ ช่วยลดการใช้กระดาษ ประหยัดเวลา และลดความขัดแย้งเมื่อต้องเผชิญหน้าระหว่างบุคคล 

ระบบทดลองงาน

กำหนดรูปแบบ และเกณฑ์การประเมินได้ตามนโยบายองค์กร มีการแบ่งเกรดพร้อมระบบคำนวณในตัว ทั้งยังสามารถส่งรูปแบบการประเมินได้ทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาประเมิน หรือจนกว่าจะประเมินสำเร็จ พร้อมแสดงผลลัพท์ได้รวดเร็วทันใจ

ระบบประเมินพนักงาน

สามารถจัดเก็บข้อมูลการประเมินพนักงานเพื่อใช้วิเคราะห์ในภายหลังได้ ทำให้มองเห็นภาพรวม และจุดที่ต้อง Upskill / Reskill ของพนักงาน นอกจากนี้ ยังรองรับการประเมินตนเอง และหัวหน้าประเมินพนักงาน 

ประเมินพนักงานกลุ่มไหน สร้างได้ตรงใจ

สามารถแยกเป็นกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ได้ ไม่ว่าจะประเมินพนักงานทดลองงาน ประเมินประจำปี ประเมินทั้งองค์กร หรือประเมินกลุ่มไหนแบบใด กำหนดได้ตามต้องการ พร้อมระบบแจ้งเตือนก่อนการประเมิน

ประเมินตนเอง หรือ ประเมินเพื่อนร่วมงาน

คีย์ลัดของการประเมินที่ช่วยประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย เที่ยงธรรม และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบุคคล คือ การประเมินตนเอง และประเมินเพื่อนร่วมงานผ่านระบบ HR ที่ไม่ต้องเจอหน้า และมีความ Privacy

ดู Performance และปรับฐานเงินเดือนได้ตาม Policy

สามารถเรียกย้อนดูแบบประเมินพนักงานรายบุคคล เพื่อวิเคราะห์ถึงการปรับฐานเงินเดือน การขึ้นตำแหน่ง ฯลฯ โดยมุ่งเน้นความเป็นส่วนตัวเพื่อลดความขัดแย้ง และคลางแคลงใจระหว่างเพื่อนร่วมงาน