จัดการเอกสารได้ด้วยตนเอง
Employee Self-Service

เพื่อรอบรับกับโลกการทำงานที่เปลี่ยนไป โปรแกรม HumanOS ทำให้พนักงานจัดการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง เพิ่มความสะดวกสบาย รักษาสิทธิประโยชน์และไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ HR มาดำเนินการให้เหมือนระบบ HR เดิม ทั้งนี้ เอกสารที่จัดการเองได้ ประกอบด้วย
 

เอกสารรับรองเงินเดือน

ปัจจุบันนอกจากจะใช้ในการแสดงรายได้แล้ว ยังบอกถึงสถานะความมั่นคงทางการเงิน และนำไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ เช่น กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ ฯลฯ

เอกสารประกอบวีซ่าหรือหนังสือรับรอง อื่นๆ พร้อมระบบแจ้งเตือนกรณีเอกสารหมดอายุ

เอกสารประกอบการขอวีซ่าหรือหนังสือรับรองอื่นๆ เช่น เอกสารรับรองการทำงาน เอกสารรับรองทางการเงิน ฯลฯ เป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทาง โดยพนักงานสามารถจัดการขอเอกสารผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาได้เป็นอย่างดี

เอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย

บางบริษัทมีนโยบายให้พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และจิปาถะอื่นๆ ได้ ซึ่งโปรแกรม HumanOS อำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ช่วยลดการใช้กระดาษ ย่นเวลาและขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างรวบรัด