จัดการข้อมูลพนักงาน

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยเลือกแก้ไขทั้งหมด หรือแยกตามแผนกก็ได้เช่นกัน

จัดการข้อมูลพนักงานให้เป็นระบบ

จัดระเบียบข้อมูลพนักงานให้ง่ายต่อการค้นหา
รองรับโครงสร้างบริษัทที่ซับซ้อน มีพนักงานจำนวนมาก
กำหนดสายบังคับบัญชาได้ตามโครงสร้างบริษัท
รองรับการบันทึกข้อมูลพนักงานได้ละเอียด ครบถ้วน

โปรไฟล์ส่วนตัว พนักงานจัดการได้เอง

นักงานแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทั้งชื่อ-สกุล ประวัติการศึกษา ช่องทางการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทร พร้อมแสดงข้อมูลผ่านแอปฯ ได้ทันที

ยกระดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

หมดยุคการกรอกข้อมูลพนักงานที่ยุ่งเหยิง และนาน HumanOS ย่นขั้นตอนให้รวบรัด ประหยัดเวลา ตั้งแต่การเพิ่มข้อมูลพนักงานในขั้นตอนแรก จัดกลุ่มข้อมูล และแสดงข้อมูลครบ

แผนผังองค์กร Organization Flow

แสดงผลโครงสร้างองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงให้เข้าใจง่าย พร้อมแสดงรายละเอียดสายบังคับบัญชาอย่างเป็นลำดับชั้น