หนังสือรับรองออนไลน์

ตัดปัญหาไม่ต้องรอเอกสารนานเหมือนระบบ HR เดิม เพราะ HumanOS อำนวยความสะดวกในการออกหนังสือรับรองให้กับพนักงานได้

  • หนังสือรับรองเงินเดือน
  • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน
  • หนังสือรับรองวีซ่าท่องเที่ยว
  • หนังสือรับรองวีซ่าสำหรับธูรกิจ

ขอได้ง่าย ทำได้ผ่านแอป
แบบ Employee Self-Service

ลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน สะดวก รวดเร็วในการดำเนินการ และทำได้ง่าย 

ของ่าย อนุมัติไว ไม่ต้องรออนุมัติเอกสารนานๆ

เมื่อคำขอหนังสือรับรองถูกอนุมัติ HumanOS แจ้งเตือนทันทีผ่านแอป

อยากใช้ตอนไหน ดาวน์โหลดได้ทันที

ช่วงไหนต้องใช้ ขอไว้ล่วงหน้า จะใช้ตอนไหนดาวน์โหลดได้ทันที