ระบบจัดการสินทรัพย์
(Asset Managment)

บันทึกประวัติการถือครอง ตรวจสอบสถานะได้ทันที แยกหมวดหมู่ประเภทสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่เช็คได้ มีรายงานสำหรับผู้บริหาร

เช็คสถานะแบบฉับไว
เพิ่มความสะดวกในการจัดการสินทรัพย์

บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ แนบรายละเอียด พร้อมรูปภาพ เพิ่มความสะดวกในการจัดการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน

บันทึกรายการสินทรัพย์

บันทึกรายการออนคลาวน์ แยกได้ตามหมวดหมู่

ตรวจสอบได้ ว่าใครถือครองอยู่

เช็คได้ว่าสินทรัพย์มีสถานะไหน เช่น กำลังใช้งาน หรือ กำลังซ่อม ใครกำลังถือครองอยู่

มีระบบส่งคืน พร้อมระบุเหตุผล

กรณีส่งคืน สามารถแจ้งผ่านระบบ พร้อมกรอกเหตุผล

รายงานสินทรัพย์ แบบเรียลไทม์

เจ้าหน้าที่เช็คข้อมูลได้ ผู้บริหาร Export รายงานได้