Best HR system on cloud

ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

เปิดใช้งานได้ฟรีสำหรับผู้ใช้งานไม่เกิน 10 ท่าน ไม่กำหนดระยะเวลา
โทร: 082-221-5464
LINE ID : @humanos.biz (มี @ นำหน้า)

 

ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR

HumanOS เป็นระบบลงเวลาทำงาน ติดตั้งง่ายรองรับการลงเวลาแบบปกติ การทำงานเป็นกะ หรือล่วงเวลาโอที เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจของคุณเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หรือ ติดตั้งอุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ 

ครบครันทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน

HumanOS มีการใช้งานที่ครอบคลุม ครบครันสำหรับการลงเวลาสำหรับพนักงาน ที่เปิดให้ใช้งานได้ฟรีสำหรับผู้ใช้งาน 10 ท่าน ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่กำหนดระยะเวลา

  • ลงเวลาทำงาน
  • ลางานออนไลน์พร้อมแนบใบรับรองแพทย์ รองรับการลางานล่วงหน้า ผู้บริหารอนุมัติง่านผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ แจ้งผลทันทีผ่าน Notification
  • บันทึกข้อมูลการทำงานในแต่ละวัน ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา
  • ข้อมูลติดต่อบุคคลากรในองค์กร

Attendance

ลงเวลาด้วย GPS Location

พนักงานสามารถลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ รองรับการลงเวลาออฟฟิศ หรือไซต์งานลูกค้า ภายในรัศมี 100 เมตร เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดจุดลงเวลาเข้า – ออกงานได้ หากไม่ได้อยู่ภายในรัศมีที่กำหนด ก็ไม่สามารถลงเวลาทำงานได้

Beacon

เพิ่มความแม่นยำสูงสุดด้วย Beacon

เพิ่มความแม่นยำสูงสุดในการลงเวลาทำงานของพนักงานด้วย Beacon โดยพนักงานสามารถลงเวลาทำงานได้ภายในรัศมี 3 เมตร เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความแม่นยำในการลงเวลา เช่น สำนักงานใหญ่ อาคารที่มีหลายชั้น

Support normal shift and Overtime shift

รองรับการทำงานแบบปกติ และล่วงเวลาโอที

เจ้าหน้าที่สามารถกำหนดช่วงเวลาแบบปกติการทำงานให้พนักงานแต่ละคนได้ บันทึกช่วงเวลาการทำงานแบบเป็นกะ และสามารถคำนวณการทำงานแบบล่วงเวลาได้ มีระบบคำนวณเงินเดือนพนักงาน ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานสะดวกมากขึ้น

Real time reports

รายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์

พนักงานสามารถตรวจสอขข้อมูลลงเวลาทำงานแบบเรียลไทม์ พนักงานสามารถตรวจสอบวันลาคงเหลือหรือลาออนไลน์ได้ทันที มีเมนูแสดงวันหยุดและกิจกรรมต่างๆ แสดงผลการทำงานทันที

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน สามารถ Export รายงานได้

Leave Online

พนักงานลาออนไลน์

พนักงานส่งใบลาออนไลน์ รองรับการลางานล่วงหน้า ลาย้อนหลัง แนบใบรับรองแพทย์ ตรวจสอบวันลาคงเหลือ ผ่านมือถือ เมื่อมีการอนุมัติจะแสดงผลการทำงานทันที 

Support retroactive work records

หัวหน้าอนุมัติลางานออนไลน์ได้ทันที

เมื่อพนักงานส่งใบลาออนไลน์ หัวหน้าทำการอนุมัติผ่านมือถือ แจ้งการอนุมัติการลาผ่าน Notification สะดวกรวดเร็ว

ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงาน สามารถ Export รายงานได้

E-slip

สลิปเงินเดือน

รองรับการออกงานรายงานสลิปเงินเดือน พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินเดือนผ่านแอพพลิเคชั่นและพิมพ์สลิปเงินเดือนของตนได้แบบออนไลน์

Expense

เบิกค่าใช้จ่าย

ขอเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง,ค่า Taxi,ค่าที่พัก เป็นต้น แยกรายโครงการที่เลือก หรือคำนวณค่ายใช้จ่ายคิดตามระยะทางแบบอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน,ออกเป็นรายงานสรุปได้

Job Detail

ตารางการทำงาน

กำหนดเวลาสำหรับการลงเวลาเข้า/ออกสำหรับพนักงานรายคน เหมาะสำหรับงานที่ต้องสลับเวลาการทำงานตลอดเวลา เหมาะกับกลุ่ม ธุรกิจที่เป็น โรงงาน, โรงพยาบาล ร้านอาหาร, โรงแรม,พนักงานขาย(PC) ตามห้างสรรพสินค้า

Payroll

คำนวณเงินเดือน

มีระบบคำนวณเงินเดือน หรือ ค่าตอบแทนในแต่ละเดือน เอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องนำส่งทางการเช่น ภาษี,ประกันสังคม รวมทั้ง Text File สำหรับส่งธนาคาร สามารถทำได้ผ่านระบบ