HumanOS อบรมการใช้งานระบบ ที่ SYNTEC

HumanOS อบรมการใช้งานระบบ ที่ SYNTEC

#HumanOS อบรมการใช้งานระบบ ที่ #SYNTEC ให้ทีม เจ้าหน้าที่ แอดมินไซต์ ต้องบอกว่าเลยที่บริษัทมีพนักงาน มากกว่า 4,000 คน การบริหารจัดการข้อมูลที่ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่และเป็นเอกสารแมนนวลค่อนข้างเยอะ วันนี้ SYNTEC ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทีม HumanOS พัฒนาระบบ SYNTEC Work Life...