how to สอนการใช้งาน humanos

how to สอนการใช้งาน humanos

ดาวน์โหลดไฟล์ 1. บริษัทลงทะเบียนเปิดใช้งาน ลงทะเบียน 2. เจ้าหน้าที่หรือแอดมินป้อนข้อมูลพื้นฐานพนักงานหรืออิมพอร์ตข้อมูลเข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบ   3. พนักงานดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น  หรือ  4. พนักงานลงเวลาการทำงาน สอนการใช้งานสำหรับหัวหน้า และ...