ลดอัตราการนำส่งเงินสมทบ

ประกันสังคมลดอัตราการนำส่งเงินสมทบเป็นเวลา 3 เดือน (มติ ครม.วันที่ 21 ก.ย. 2564)เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564

#ลดอัตราเงินนำส่งประกันสังคม

เครดิตภาพ สำนักงานประกันสังคม

Recently Post

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

PwC คือ Big Four รายแรกที่บอกพนักงานว่า จะเริ่มงาน-เลิกงานตอนไหนก็ได้ ส่วนวันศุกร์ทำงานแค่ครึ่งวันพอ

ทำงานตอนไหนก็ได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน PwC บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกประกาศแผนการทำงานใหม่...

อ่านเพิ่มเติม