✳️✳️ มีการปรับปรุงระบบ รายการที่มีการอัพเดท ✳️✳️
1. ปรับการกำหนดค่าล่วงเวลาให้รองรับเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้น
2. เพิ่มหน้าจอดูข่าวสารบนเว็บ สำหรับพนักงานที่ไม่สะดวกดูผ่านโมไบล์
3. เพิ่มการเข้ารหัสไฟล์การเงิน สามารถกำหนดรหัสผ่านเปิดไฟล์ Excel ที่เกี่ยวกับเงินเดือนได้

ติดต่อสอบถามหรือใช้งานระบบ
Line ID:@humanos.biz
Tel :08-2221-5464