#HumanOS รองรับการใช้งาน บนมือถือ Huawei รุ่นใหม่ ที่ไม่สามารถ ติดตั้งแอฟ บน Google Play 
วันนี้ แอฟ HumanOS ได้ทำการอัพเดทบน APP gallery ของทาง Huawei เรียบร้อย พร้อมให้สามารถดาวน์โหลดติดตั้งการใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้

ลูกค้าท่านใดที่ใช้มือถือ Huawei ของรุ่นปี 2020 ขึ้นไปลองใช้งานได้นะคะ

🌟 ลิ้งค์ดาวน์โหลด
https://appgallery5.huawei.com/#/app/C102637605

#ติดตั้งHumanOS
#ลงเวลางานผ่านแอฟ