วันนี้ขอแนะนำฟังก์ชั่นใหม่ มีหลายบริษัทที่ พนักงาน มีหลายกลุ่ม ในการเข้า ออกงาน ที่มีเวลาแตกต่างกัน และ มีข้อกำหนด สำหรับพนักงาน บางกลุ่ม ที่มีช่วงเวลา ที่จะเริ่ม นับเป็นสายแตกต่างกันออกไป วันนี้ ระบบพร้อม ให้ใช้งานแล้วสำหรับ การกำหนด ช่วงเวลา ที่นับสาย แยก เป็นแต่ละกลุ่มแบบอิสระ

🚩สามารถเข้าใช้งาน โดยแอดมินระบบ
ที่เมนู ข้อมูลพื้นฐาน/จัดการกะ 
สามารถกำหนด เวลาที่ยอมให้ สาย ได้ในแต่ละกะ การทำงานที่ต้องการได้

#ลงเวลางานออนไลน์
#ฮิวแมนโอเอส
#ตอกบัตรผ่านแอฟ
#HR tech
#Payroll Online