#HumanOS
 อบรมการใช้งาน ที่ เนอวานา ไดอิ สำหรับ การใช้งาน แอฟพลิเคชั่น NVD LIFE ที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบ Enterprise จากทีม HumanOS
ฟังก์ชั่น การใช้งาน


✅ ลงเวลาเข้า ออกงาน Fix Location, Non Fix location
✅ Leave Online
✅ การทำงานสะสมวันหยุดแทนโอที
✅ Expenses ค่าเดินทาง
✅ ตารางการทำงาน
✅ ขอหนังสือรับรอง
✅ E-Silp
✅ Phone Directory
✅ Payroll
✅ รองรับ Multi Company

#HR Enterprise
#NVD LIFE
#HR Tech
#HR Online
#เนอวานา ไดอิ
#เนอวานา