#HumanOS เทรนนิ่งการใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ โรงแรมแมนฮัตตัน ให้กับทีมงานหัวหน้า ของ โรงแรมรวมทั้งในเครือ

#ระบบ HR สำหรับโรงแรม
#ลางานออนไน์
#ขอโอทีออนไลน์
#โรงแรมแมนฮัตตัน
#สแกนนิ้วออนไลน์