วันนี้ #HumanOS จะมาแนะนำการกำหนดค่าการใช้งาน ในเบื่องต้น ง่ายๆ สำหรับการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น 
✔️การกำหนดระยะรัศมีสำหรับใช้ลงเวลา
✔️เมื่อการต้องการกำหนดให้ลงเวลาพร้อมบันทึกภาพ
✔️การแก้ไขเวลาต้องผ่านหัวหน้าอนุมัติ
✔️การป้องกันไม่ให้สร้างหรือแก้ไขจุดลงเวลา
✔️การกำหนดให้ทำรายการย้อนหลังได้ไม่เกิน x วัน

สามารถกำหนดค่าตามภาพได้เลยคะ ง่ายมากๆ ส่วนนี้เรากำหนดแค่ครั้งแรกครั้งเดียว

#HRM
#ESS ออนไลน์
#ตอกบัตรออนไลน์
#ลงเวลางานผ่านมือถือ