#HumanOS เข้าแนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด

เกี่ยวกับ
บริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด มีนโยบายมุ่งพัฒนาตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า สูงสุด โดยครอบคลุม การบำบัดรักษาน้ำเสีย การเก็บน้ำรวมทั้งในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ