การลงชื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น


  1. เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น HumanOS กรอก Username หรือ อีเมล และ รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
  2. ระบบจะขออนุญาตการเปิด Google Location สำหรับใช้ในการลงเวลา ให้กด “ตกลง” เพื่อเปิดการใช้งาน