การใช้สถานที่นำทาง

HumanOS รองรับการนำทางด้วยพิกัด GPS ที่มีการบันทึกไว้ในระบบ ตอบโจทย์สำหรับงานที่ต้องออกนอกสถานที่ เช่น พนักงานขายที่ต้องออกไปพบลูกค้า ไซต์งานลูกค้า โดย HumanOS จะทำงานร่วมกับ Google Map มีขั้นตอนการทำงานดังนี้


  1. ไปที่พิกัด  บนเมนูลงเวลา
  2. เลือกพิกัดที่ต้องการใช้นำทาง จากนั้นกดปุ่ม 
  3. กดปุ่ม “นำทาง” 
  4. แอพก็เชื่อมเส้นทางจากพิกัดปัจจุบันและพิกัดที่คุณต้องการจะไปอัตโนมัติ