การสร้างพิกัด GPS ในการลงเวลา

การสร้างพิกัด GPS ในการลงเวลา เหมาะสำหรับการลงเวลาสำนักงาน ไซต์ลูกค้า หรือ การทำงานนอกสถานที่ ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ และใช้นำทางในการเดินทางผ่าน Google Map ได้ ซึ่งการสร้าง พิกัดทำได้ง่ายๆ ดังนี้


วิธีที่ 1 

  1. กดที่พิกัด  แล้วกดปุ่ม HumanOS จะจับจากพิกัดที่คุณอยู่อัตโนมัติ
  2. ระบุชื่อสถานที่,​ เลือกประเภทสถานที่(สำนักงาน,ไซต์ลูกค้า)
  3. สถานะการใช้งานพิกัดจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ    กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานให้ กดปุ่ม  เพื่อปิดการใช้งานไว้ก่อน
  4. กดปุ่ม “บันทึก

 

วิธีที่ 2

  1. กดเมนู    จากนั้นเลือกเมนู “ข้อมูล
  2. กดปุ่ม “สถานที่” จากนั้นกด  เพื่อสร้างสถานที่
  3. ระบุชื่อสถานที่,​ เลือกประเภทสถานที่(สำนักงาน,ไซต์ลูกค้า)
  4. สถานะการใช้งานพิกัดจะเปิดใช้งานอัตโนมัติ    กรณีที่ต้องการปิดการใช้งานให้ กดปุ่ม  เพื่อปิดการใช้งานไว้ก่อน
  5. กดปุ่ม “บันทึก