การลงเวลาเข้างานออกงานด้วย GPS และ Beacon

HumanOS สามารถลงเวลาด้วย พิกัด Google GPS ที่มีรัศมีการลงเวลาจากระยะทางที่ปักมุดไว้ 300 เมตร เมื่อผู้ใช้งานไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ปักมุด ผู้ใช้งานจะไม่สามารถลงเวลาทำงานได้ เพราะฉะนั้นผู้ใช้งานจำเป็นต้องอนุญาติให้ HumanOS เข้าถึง GPS บนโทรศัพท์ของผู้ใช้งาน จึงจะสามารถลงเวลาทำงานได้


การเข้างาน

  1. เมื่อพนักงานมาถึงสถานที่ทำงานแล้ว HumanOS จะจับพิกัดให้อัตโนมัติ จากพิกัดที่ใกล้ที่สุด และอยู่ในรัศมี 300 เมตร พนักงานสามารถเลือกพิกัดลงเวลาได้เอง จากพิกัดที่มีการบันทึกไว้
  2. กดปุ่ม “เข้างาน” เมื่อลงเวลาสำเร็จ จะระบบจะ “การลงเวลา” ด้านล่าง
  3. กรณีที่ HumanOS ไม่สามารถลงเวลาทำงาน ผู้ใช้งานอาจจะไม่ได้อยู่ในพิกัด 300 เมตร หรือ HumanOS ไม่รับอนุญาติให้เข้าถึง Location GPS บนเครื่อง

การออกงาน

  1. เปิดแอพพลิเคชั่น HumanOS
  2. กดปุ่ม “ออกงาน” 
  3. ระบบจะบันทึกการออกงาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจะใช้เวลาสักครู่ เมื่อการทำงานสำเร็จ ระบบจะแจ้งเตือน และแสดงข้อมูลการออกงานของคุณ

การลงเวลาเข้างานออกงานด้วย Beacon

การลงเวลาด้วยพิกัดบีคอน ที่มีรัศมีการลงเวลาที่มีการติดตั้งบีคอนไว้ 100 เมตร โดยการลงเวลาด้วยพิกัดบีคอน จะต้องเปิด Bluetooth ก่อน จึงจะสามารถลงเวลาเข้างาน-ออกงาน ได้


  1. การลงเวลาด้วยพิกัดจาก Beacon ผู้ใช้งานต้องเปิด Bluetooth ในการจับพิกัด ระบบจะแสดงคำว่า “บีคอน” ตามด้วยชื่อพิกัด เมื่อระบบจับพิกัดจากบีคอนสำเร็จแล้ว
  2. ลงเวลาการเข้างาน – ออกงานตามปกติ