การอนุมัติการทำงานล่วงเวลา

HumanOS รองรับการขออนุมัติการทำงานล่วงเวลา มีระบบคำนวณค่าล่วงเวลาอัตโนมัติ หัวหน้าสามารถอนุมัติออนไลน์ได้ทันที


บันทึกการทำงานล่วงเวลาสำหรับผู้บริหาร

  1. เข้าสู่ระบบที่  www.backend.humanos.biz กรอก Username& Password และ Login เข้าระบบ
  2. เลือกเมนู “บันทึกงานล่วงเวลา
  3. ระบุช่วงเวลาที่ต้องการ และเลือกพนักงานที่ต้องการบันทึกข้อมูล
  4. กดปุ่ม “บันทึก” งานล่วงเวลา

อนุมัติงานล่วงเวลา

  1. เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว  เลือกเมนู “อนุมัติงานล่วงเวลา
  2. กดปุ่ม “รายละเอียด” หลังรายการงานล่วงเวลา ของพนักงานที่ต้อง
  3. อนุมัติ / อนุมัติงาน