อนุมัติการลา

เมื่อพนักงานขออนุมัติการลาผ่านแอพพลิเคชั่น HumanOS  ระบบจะส่งการแจ้งเตือนมาที่หัวหน้างาน เพื่อให้หัวหน้าอนุมัติคำขอ เมื่อหัวหน้าอนุมัติคำขอแล้ว ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน Notification แบบเรียลไทม์สะดวก รวดเร็ว


  1. เมื่อได้รับการแจ้งเตือนคำขออนุมัติ ให้กด    
  2. กดเลือกรายการคำขอลาจาก Notifications
  3. อนุมัติการลา กรณีที่ไม่อนุมัติคำขอ หัวหน้าจะต้องระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติแจ้งให้กับพนักงาน
  4. ระบบแจ้งเตือน Notification แจ้งผลการอนุมัติให้พนักงาน