ทีมงาน #HumanOS ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน
Microsoft Innovation Conference
InterContinental Bangkok hotel ที่ผ่านมา
ในงานมี การแสดงผลงานรวมทั้ง Session ต่างๆ ที่เป็นในเรื่องของเทคโนโลยี
เช่น เรื่องของ Digital Transformation ต้องทำแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ส่วน
✔️Engage Customer
✔️Empower Employees
✔️Optimize Operations
✔️Transform Products

#Microsoft
#Digital Transformation
#Microsoft Innovation Conference