การสร้าง Branding ?

✔️สร้างทั้งในด้าน Physical ก็การออกแบบออฟฟิศ เช่น แบบ Open space,มีร้านกาแฟ , ห้องนอน, โต๊ะปิงปอง,ห้องอาหาร/กิจกรรม
✔️การทำกิจกรรม ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา เริ่มงานใหม่
✔️Freshly Day
✔️อธิบายองค์กร
✔️ผู้บริหารมาอัพเดทว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ภาพรวมองค์กร จำเป็นที่ พนง.ทุกคนต้องทราบภาพรวมขององค์กรว่าจะไปในทิศทางไหน
✔️การตัดสินใจ ได้เร็ว เพราะโครงสร้าง ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนาน ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน

Policy หรือ Project อะไรที่ทำให้เสริมสร้าง Employer Branding ?

✔️Culture ขององค์กร เช่น Tech millennium , ความทันสมัย,หรูหรา
✔️Happiness Index การทำแบบสำรวจ เช่น สวัสดิการที่อยากได้ กิจกรรมที่อยากทำ
✔️HR ต้องเป็นประเภทเข้าหาพนักงานไม่ใช่ HR นั่งโต๊ะ หรือรอให้ พนง.เข้าหา HR จะต้องแทรกซึมหรือเข้าหาทุกคนในทุกิจกรรม
✔️Asset สำคัญ ที่สุดขององค์กร คือ คน
✔️Key Success คือรับฟังเสียงของ พนักงาน

#Employer Branding
#HR Tech
#วัฒนธรรมองค์กร
#ระบบบริหารงานบุคลากร

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

เมื่อวันศุกร์ 8 มีนามคม ที่ผ่านมา ได้เข้าไปร่วมงาน “Employer Branding Best Practices: How to Attract Talent in 4.0 Era: ภาพลักษณ์องค์กรแบบไหนที่คนยุคใหม่ใฝ่หา” ที่จัดโดย PRTR ขอเล่าสรุปให้ฟังคราว ๆ
ตอนที่ 1

Asset ที่สำคัญขององค์กร คือ คน
Key Success : มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นกัน กับการหาคนที่ใช่ให้เข้ากับองค์กรก็ไม่ใช่เรื่อง่ายและการหาคนที่ใช่ของเราก็อาจเป็นคนที่ใช่ขององค์กรอื่นเช่นกัน
Branding : ตัวตนของบริษัทภาพลักษณ์ของเราที่สื่อถึงลูกค้าหรือองค์กร เพื่อให้คนสามารถจดจำเราได้
การสร้างแบรนดิ้ง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ เป็นการดึงดูดคนที่ใช่ให้กับองค์กร เพราะ คนที่จะเข้ามาเขาก็จะรู้ได้ว่าองค์กรที่เขาสนใจมีลักษณะหรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นเช่นไร เหมาะสมหรือตรงกับตัวเขามากน้อยเพียงใด เมื่อจะต้องเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้

Employer Branding

✔️Internal Branding พนง.ทุกคนเป็น Brand Ambassador ของบริษัท
✔️การสร้าง Branding ก็เป็นการดึงดูดคนให้อยากมาทำงานกับบริษัท
✔️การสร้าง Branding ก็เป็นการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรด้วยเช่นกัน

การสร้าง Branding ?

✔️สร้างทั้งในด้าน Physical ก็การออกแบบออฟฟิศ เช่น แบบ Open space,มีร้านกาแฟ , ห้องนอน, โต๊ะปิงปอง,ห้องอาหาร/กิจกรรม
✔️การทำกิจกรรม ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา เริ่มงานใหม่
✔️Freshly Day
✔️อธิบายองค์กร
✔️ผู้บริหารมาอัพเดทว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ภาพรวมองค์กร จำเป็นที่ พนง.ทุกคนต้องทราบภาพรวมขององค์กรว่าจะไปในทิศทางไหน
✔️การตัดสินใจ ได้เร็ว เพราะโครงสร้าง ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนาน ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน

Policy หรือ Project อะไรที่ทำให้เสริมสร้าง Employer Branding ?

✔️Culture ขององค์กร เช่น Tech millennium , ความทันสมัย,หรูหรา
✔️Happiness Index การทำแบบสำรวจ เช่น สวัสดิการที่อยากได้ กิจกรรมที่อยากทำ
✔️HR ต้องเป็นประเภทเข้าหาพนักงานไม่ใช่ HR นั่งโต๊ะ หรือรอให้ พนง.เข้าหา HR จะต้องแทรกซึมหรือเข้าหาทุกคนในทุกิจกรรม
✔️Asset สำคัญ ที่สุดขององค์กร คือ คน
✔️Key Success คือรับฟังเสียงของ พนักงาน

#Employer Branding
#HR Tech
#วัฒนธรรมองค์กร
#ระบบบริหารงานบุคลากร

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

เมื่อวันศุกร์ 8 มีนามคม ที่ผ่านมา ได้เข้าไปร่วมงาน “Employer Branding Best Practices: How to Attract Talent in 4.0 Era: ภาพลักษณ์องค์กรแบบไหนที่คนยุคใหม่ใฝ่หา” ที่จัดโดย PRTR ขอเล่าสรุปให้ฟังคราว ๆ
ตอนที่ 1

Asset ที่สำคัญขององค์กร คือ คน
Key Success : มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
ทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นกัน กับการหาคนที่ใช่ให้เข้ากับองค์กรก็ไม่ใช่เรื่อง่ายและการหาคนที่ใช่ของเราก็อาจเป็นคนที่ใช่ขององค์กรอื่นเช่นกัน
Branding : ตัวตนของบริษัทภาพลักษณ์ของเราที่สื่อถึงลูกค้าหรือองค์กร เพื่อให้คนสามารถจดจำเราได้
การสร้างแบรนดิ้ง ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ เป็นการดึงดูดคนที่ใช่ให้กับองค์กร เพราะ คนที่จะเข้ามาเขาก็จะรู้ได้ว่าองค์กรที่เขาสนใจมีลักษณะหรือวัฒนธรรมองค์กรเป็นเช่นไร เหมาะสมหรือตรงกับตัวเขามากน้อยเพียงใด เมื่อจะต้องเข้ามาอยู่ในองค์กรนี้

Employer Branding

✔️Internal Branding พนง.ทุกคนเป็น Brand Ambassador ของบริษัท
✔️การสร้าง Branding ก็เป็นการดึงดูดคนให้อยากมาทำงานกับบริษัท
✔️การสร้าง Branding ก็เป็นการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรด้วยเช่นกัน

การสร้าง Branding ?

✔️สร้างทั้งในด้าน Physical ก็การออกแบบออฟฟิศ เช่น แบบ Open space,มีร้านกาแฟ , ห้องนอน, โต๊ะปิงปอง,ห้องอาหาร/กิจกรรม
✔️การทำกิจกรรม ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามา เริ่มงานใหม่
✔️Freshly Day
✔️อธิบายองค์กร
✔️ผู้บริหารมาอัพเดทว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ภาพรวมองค์กร จำเป็นที่ พนง.ทุกคนต้องทราบภาพรวมขององค์กรว่าจะไปในทิศทางไหน
✔️การตัดสินใจ ได้เร็ว เพราะโครงสร้าง ซับซ้อน ไม่ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนาน ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน

Policy หรือ Project อะไรที่ทำให้เสริมสร้าง Employer Branding ?

✔️Culture ขององค์กร เช่น Tech millennium , ความทันสมัย,หรูหรา
✔️Happiness Index การทำแบบสำรวจ เช่น สวัสดิการที่อยากได้ กิจกรรมที่อยากทำ
✔️HR ต้องเป็นประเภทเข้าหาพนักงานไม่ใช่ HR นั่งโต๊ะ หรือรอให้ พนง.เข้าหา HR จะต้องแทรกซึมหรือเข้าหาทุกคนในทุกิจกรรม
✔️Asset สำคัญ ที่สุดขององค์กร คือ คน
✔️Key Success คือรับฟังเสียงของ พนักงาน

#Employer Branding
#HR Tech
#วัฒนธรรมองค์กร
#ระบบบริหารงานบุคลากร