#HumanOS เข้าแนะนำ Solution ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR พร้อมอบรมการใช้งานทั้งในส่วน แอดมินระบบ และพนักงาน ที่ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อสำหรับทดลองใช้งานระบบ

เกี่ยวกับ Canon
แคนนอน มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีไอทีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งที่บ้านและสำนักงาน อีกทั้งเรายังมุ่งหน้าในการทำวิจัยและหากระบวนการในการผลิตสินค้าโดยคำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานอันถูกสุขลักษณะและปลอดภัย พร้อมนำเสนอ ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีให้กับลูกค้า

ขอขอบคุณ #Canon ที่ให้โอกาสทีมงานและสนใจในตัว Product HumanOS

#ระบบ HR online
#APP ลงเวลางานสำหรับฝ่าย Service
#HR Tech
#แคนนอน