ทีมงาน #HumanOS เข้าแนะนำระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท เอส แอนด์ พี เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและรู้จักกันดีในวงการธุรกิจเกี่ยวกับ ร้านอาหารและเบเกอรี่ ซึ่งมีจำนวน สาขาให้บริการ อย่างมากมาย ขอบคุณที่ให้โอกาสทีมงานได้เข้านำเสนอ Solution

#snpfoood
#เอส แอนด์ พี
#ร้านอาหาร