ทีมงาน HumanOS เข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด ในโอกาส ครบรอบ 10 ปี 
10 th Anniversary “Year Off Sustainable Success”

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
เป็นบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์และมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงานอาคารที่พักอาศัยและศูนย์การค้ามานานกว่า 20 ปี บริษัทฯ เริ่มเปิดดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้ ชื่อบริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นจ์ จำกัด และมีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต่อมาได้เข้าร่วมทุนโดยบริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการบริหารอาคารสูง,นิติบุคคล,สำนักงาน,ห้างสรรพสินค้า ทีมงานมาตรฐานมืออาชีพ ขอให้บริษัทประสบความสำเร็จและเติมโตอย่างมั่นคง

สนใจการบริการ ของ บ. FPHARRISON
รายละเอียดที่เว็บไซต์ www.fpharrison.co.th