ไอทีและดิจิทัลสายงานทำเงินของเด็กจบใหม่
สตาร์ทเงินเดือนสูงสุดเกือบครึ่งแสน

ภาพรวมพบว่าอัตราเงินเดือนสำหรับเด็กจบใหม่จากบริษัทในฐานข้อมูลของอเด็คโก้จะอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไป ส่วนงานที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดสำหรับเด็กจบใหม่คือ งานด้านไอทีและดิจิทัล โดยเฉพาะงานด้านฐานข้อมูล เช่น Data Scientist Data Engineer Data Migration และ Data Warehouse Consultant ที่มีเงินเดือนเริ่มต้นที่ 35,000 บาท และสูงสุดอยู่ที่ 40,000 บาท

ถือว่าเป็นสายงานที่ทำเงินได้สูง และเปิดโอกาสให้กับเด็กจบใหม่ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและผลงานในระหว่างเรียน

รองลงมาในอัตราเงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท มีในหลากหลายสายงาน

สายงานวิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น Design Engineer, Facility Engineer, Injection Engineer, Maintenance Engineer, Material Engineer, Mechanical Engineer, Pipeline Engineer, Production Engineer, Project Engineer, QA / QC Engineer Safety Engineer และ Draftsman
สายงานไอทีและดิจิทัล เช่น โปรแกรมเมอร์ (ภาษาเฉพาะทาง) Full Stack Developer, Front End Developer, SEO/SEM Specialist
สายงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ เลขานุการ
สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ เช่น พนักงานขาย
นอกจากนี้ยังพบว่าความสามารถทางภาษา ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม เป็นปัจจัยสำคัญที่มีความสัมพันธ์กับเงินเดือนที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทที่จ่ายเงินเดือนในอัตรานี้โดยส่วนใหญ่มักเป็นบริษัทต่างชาติ

งานขายครองแชมป์งานที่ตลาดต้องการสูงที่สุด

จากผลการสำรวจความต้องการแรงงานกว่า 3,000 บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่เป็ลูกค้าของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย พบว่าภาพรวมความต้องการแรงงานไม่ต่างจากปีที่แล้วมากนัก โดย 5 สายอาชีพที่ครองแชมป์ยังคงเป็นสายอาชีพสุดคลาสสิกที่บริษัทขาดไม่ได้

“งานขายและพัฒนาธุรกิจ” ยังครองแชมป์งานที่ตลาดมีความต้องการสูงที่สุดมาทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการหารายได้เข้าบริษัท

นอกจากพนักงานขายแล้ว ตำแหน่งอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น งานแนะนำสินค้า งานบริการลูกค้า งานลูกค้าสัมพันธ์ ก็มีความต้องการสูงมากเช่นกัน

ส่วนอาชีพที่เป็นที่ต้องการสูงอันดับ 2 ได้แก่ งานด้าน “วิศวกรรม” โดยเฉพาะงานในตำแหน่ง Sales Engineer, Service Engineer และ Project Engineer อันดับ 3 ได้แก่ งานด้าน “ไอทีและดิจิทัล” โดยเฉพาะงานในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ Data Scientist และ IT Application Support รองลงมาตามลำดับได้แก่งานด้าน “บัญชี” และ “ธุรการ” ซึ่งเป็นอีกตำแหน่งงานที่บริษัทจำเป็นต้องมีในบริษัท

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย กล่าวว่า “คู่มือฐานเงินเดือนเป็นข้อมูลที่อเด็คโก้จัดทำขึ้นทุกปี เพราะทางบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรในการพิจารณาอัตราเงินเดือนที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

ขณะเดียวกันก็ช่วยสะท้อนภาพรวมของอัตราเงินเดือนในปัจจุบันให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการสมัครงาน และในโอกาสครบรอบ 30 ปีนี้ อเด็คโก้ก็ได้เพิ่มหมวดพิเศษที่รวมฐานเงินเดือนของเด็กจบใหม่และระดับผู้บริหารโดยเฉพาะ พร้อมกันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เรายังได้ สรุป 5 เทรนด์สำคัญที่ชาว HR และคนทำงานควรรู้สำหรับปี 2019 ไว้ในคู่มือฐานเงินเดือนฉบับนี้ด้วย”

ที่มา : https://thumbsup.in.th/2019/01/adecco-salary-money-2019