ระบบเงินเดือน

เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวนเงินเดือน ค่าใช้จ่าย การทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง ภาษี ที่ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ สามารถ Export ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel

การคำนวนเงินเดือน

 1. ไปที่เมนูหลัก เลือกเมนู “เงินเดือน” จากนั้นคลิกเลือกการคำวนเงินเดือน
 2. คลิกปุ่ม “เพิ่ม” แล้วเลือกช่วงเวลาและข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • วันที่เริ่มต้น : วันที่เริ่มต้นคำนวนเงินเดือน
  • วันที่สิ้นสุด : วันที่สิ้นสุดการคำนวนเงินเดือน
  • วันที่จ่าย : วันที่จ่ายเงินเดือน
 3. คลิกปุ่มบันทึก เพื่อเริ่มการคำนวนหรื
  • คลิกปุ่ม เพื่อยกเลิกการทำรายการ
   เมื่อระบบคำนวนเงินเดือนเสร็จเรียบร้อย สามารถ Export ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
  • รายงานสรุป 1 : รายงานการคำนวนเงินเดือนรูปแบบไฟล์ Excel
   ภ.ง.ด 1 : ใบรายงานภาษีเงินได้
  • รายละเอียด : รายละเอียดการคำนวนเงินเดือนที่ดูผ่านไซต์

แก้ไขการคำนวนเงินเดือน

 1. เลือกรายการคำนวนเงินเดือนที่ต้องการแก้ไข
 2. คลิกปุ่ม “แก้ไข”  หน้ารายการคำนวนเงินเดือนที่ต้องการแก้ไขโดยอ้างอิงการแก้ไขช่วงเวลา และข้อมูลตามฟิลดิ์การคำนวนเงินเดือน
 3. คลิกปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการทำรายการแก้ไขหรือ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการทำรายการ

ลบการคำนวนเงินเดือน

 1. คลิกปุ่ม “ลบ. ในรายการที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่ม “ใช่” เพื่อยืนยันการลบ หรือ คลิกปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อยกเลิกการทำรายการ