การมอบหมายงาน

เป็นกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งงานที่ได้รับมอบหมายจะแสดงผลไปยังแอพพลิเคชั่น เครื่องของผู้ที่ได้รอบมอบหมาย นอกจากนี้ Assignment Job ยังสามารถติดตามงาน และตรวจสอบความคืนหน้างานได้ มีขั้นตอนการทำงานดังนี้

ค้นหารายการงานที่ Assign 

 1. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้
  • โครงการ : เลือกโครงการที่ต้องการค้นหา
  • สถานะ : สถานะการดำเนินงานโครงการ (งานใหม่/กำลังดำเนินการ/เสร็จแล้ว/ยกเลิก/ทั้งหมด)
  • ค้นหา : ป้อนคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหา
 2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพื่อเริ่มค้นหาข้อมูล

การมอบหมายงาน

 1. คลิกปุ่ม pastedGraphic.pngเพื่อสร้างงาน

 2. กรอกข้อมูลตามฟิลด์ดังนี้

 3. ชื่องาน : ชื่อหัวข้องานที่จะมอบหมาย ผู้ใช้งานจำเป็นกรอก

  • Job code : รหัสงาน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอก

  • ชื่อลูกค้า : ระบุชื่อลูกค้าจากลิสต์โดยการกด pastedGraphic_1.pngกรณีที่ไม่มีชื่อลูกค้าสามารถคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลลูกค้าได้ คลิกปุ่มpastedGraphic_2.png​ เพิ่มลูกค้าได้

  • โครงการ : ระบุชื่อโครงการจากลิสต์ โดยการกดpastedGraphic_1.pngกรณีที่ไม่มีชื่อโครงการสามารถคลิกปุ่มpastedGraphic_2.pngเพิ่มโครงการได้

  • สถานที่ : สถานที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รอบมอบหมาย ระบุสถานที่จากลิสต์ โดยการกด    กรณีที่ไม่มีชื่อสถานที่สามารถคลิกปุ่มpastedGraphic_2.png เพิ่มสถานที่ได้  

  • วันที่เริ่มงาน : วันที่เริ่มต้นในการเริ่มการทำงาน

  • วันที่สิ้นสุดงาน : วันที่สิ้นสุดในการ

  • สถานะ  : สถานะการดำเนินงาน

  • รายละเอียด : ผู้ใช้งานกรอกระบุรายละเอียดหรือคำอธิบายเพิ่มเติม

  • ผู้รับผิดชอบ : ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้สามารถเลือกผู้รับผิดชอบงาน ได้มากกว่า 1 คน โดยการpastedGraphic_3.pngหน้ารายชื่อที่ต้องการ กรณีที่ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบระบบจะกำหนดให้ “ไม่มีผู้รับผิดชอบ” อัตโนมัติ

 4. คลิกปุ่มpastedGraphic_4.pngเพื่อบันทึก หรือ คลิกปุ่มpastedGraphic_5.pngเพื่อยกเลิกการทำรายการ

แก้ไขการมอบหมายงาน

 1. คลิกปุ่มpastedGraphic.pngรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
 2. แก้ไขข้อมูลตามฟิลด์ที่กำหนด โดยอ้างอิงจากรายการเพิ่มข้อมูล
 3. บันทึกการแก้ไขข้อมูล

ลบการมอบหมายงาน

 1. คลิกปุ่มpastedGraphic_1.pngในรายการที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่มpastedGraphic_2.pngเพื่อยืนยันการลบ หรือ คลิกปุ่มpastedGraphic_3.pngเพื่อยกเลิกการทำรายการ