ทีมงาน #HumanOS อบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR หลังจากที่พึ่ง Kick OFF ไปเมื่อต้นเดือน ปลายเดือน เราพร้อมอบรมและใช้งานระบบแล้วสำหรับ บ.ภูมิใจไทยซีเมนต์ การออกแบบและพัฒนาสำหรับ ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ

🚩🚩ฟังก์ชั่น ที่รองรับ

🕗ลงเวลางานผ่าน มือถือ
สลับกะการทำงานพร้อมอนุมัติ
🎉ขอและอนุมัติโอที
💲คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ