ทีมงาน #HumanOS เข้าประชุมและ Kick Off โปรเจค HumanOS สำหรับลูกค้า #TPCC กับการใช้งานในรูปแบบ Enterprise ต้องขอบคุณลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจใช้บริกา
ผู้บริหารและทีมงาน บริษัทนี้ที่มองเห็น ในการนำเทคโนโลยีมาใช้และ การเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะไปใน ยุคดิจิทัล

#HR Enterprise
#HR ดิจิทัล
#HR 4.0
#ออกแบบระบบ HR