ทีมงาน #HumanOS นำเสนอและอบรมการใช้งานให้กับ ฝ่าย HR ทีมแอดมินระบบ ของ บ.#Demopower เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มใช้งานระบบการลงเวลาเข้า-ออกงาน แบบใหม่ ในต้นเดือนหน้า

ขอขอบคุณลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจและเลือกใช้บริการ Solution ของ HumanOS

#อบรมการใข้งานHumanOS
#ระบบลงเวลางานออนไลน์
#แอฟลงเวลางาน