เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2561 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณฑ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติ โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองที่มีรายได้ปานกลาง ครอบคลุมสินค้า 3 ประเภท

1. ยางรถยนต์ และจักรยาน ที่มีคูปองยืนยัน ว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

2. หนังสือทั่วไป และ อีบุ๊ค นิยาย เรื่องสั้น แบบเรียน แต่ไม่รวม นิตยาสาร และหนังสือพิมพ์

3. สินค้าโอทอป ที่ต้องมีใบรับรองจากกรมพัฒนาชุมชนจะได้การลดหย่อนภาษีไม่เกิน 15,000 บาท

เริ่ม 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562 ซึ่งทุกรายการต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ครม. เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน มีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์กว่า 1 ล้าน 5 หมื่นคน

ขณะเดียวกัน ยังได้เห็นชอบ ให้แจกซิมโทรศัพท์มือถือให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ให้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อส่งเสริมให้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และข่าวสารที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต และช่วยให้หลุดพ้นความยากจน เช่น ติดตามแนวโน้มราคาสินค้าเกษตร, ข้อมูลด้านการวางแผนเพาะปลูก และการขายสินค้าเกษตร หากคนที่มีซิมมือถือและอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว จะเพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ตฟรี เพียงพอต่อการใช้งาน ส่วนผู้ที่ยังไม่มีซิมมือถือ จะแจกซิมมือถือพร้อมอินเตอร์เน็ต โดยต้องรอ กสทช. คำนวณ ค่าใช้จ่ายและจำนวนอินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/378674165/?fbclid=IwAR1W5r0amqpwEDsyW3qJPXz9Cm6frQwjM5RMGrMPTz_79XfNb4ftVTAAuB4