เมื่อวันพุธ ที่ผ่านมาทีม #HumanOS ได้เข้านำเสนอระบบให้กับเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ระบบเรารองรับการบริหารบุคลากร ในส่วนงานที่เป็นองค์กร ภาครัฐ ราชการด้วยนะคะ และมีองค์ภาครัฐที่ใช้งานในส่วนระบบ HR ที่เป็น Enterprise มี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ใช้งาน กว่า 6,000 รายในระบบ มากว่า 5 ปี

ครบครันทุกฟังก์ชั่น ของ งานราชการ
สรรหา
ทะเบียนประวัติ
บริหารกำลังพล
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
สวัสดิการ
ฝึกอบรม
วินัยและลงโทษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์