ทีมงานเข้านำเสนอ ระบบ #HumanOS ที่ #TPCC ต้องขอบคุณลูกค้าที่มองเห็นในยุคที่จะต้องทำการปรับและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้ตอบโจทย์และเกิดประโยชน์สูงสุด ระบบ HR ที่ทำให้การบริหารจัดการข้อมูล ง่าย รวดเร็ว ทำงานได้แบบออนไลน์ ได้บนทุกอุปกรณ์

#HR Enterprise
#ระบบ HR
#APP ลงเวลางาน ผ่านมือถือ