#HumanOS เข้านำเสนอ Solution ที่ #GMM Grammy ที่นี่ต้องการระบบเข้ามาช่วยบริหารจัดการสำหรับทีมฝ่ายขาย ที่มีอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ไซต์ลูกค้า ตามจังหวัดต่าง ๆ

จุดเด่นของ HumanOS คือ มีฟังก์ชั่น กรอก Job งาน ที่สามารถ ลงเวลา การเข้า-ออกสถานที่ได้ ไม่จำกัด พร้อมแนบภาพถ่ายการเข้าทำงาน และลายเซ็นต์ ของลูกค้าที่ ฝ่ายขายเข้าไปพบได้ บนแอฟ

หัวหน้าทีม สามารถ ตรวจสอบข้อมูล ของทีมงานได้ตลอดเวลา

พนักงาน ก็สะดวก สบาย มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ต้อง มานั่ง ทำสรุปงานลง Excel ส่งหัวหน้างานอีกต่อไป เพราะ สามารถเรียกรายงานได้จากระบบ อยากจะเรียก ช่วงไหน หรือกำหนดช่วงเวลาก็สามารถทำได้โดยง่าย

ขอบคุณทาง GMM Grammy ที่ให้เกียรติทีมงานเข้านำเสนอระบบ

#แอฟลงบันทึกการทำงาน
#แอฟสำหรับฝ่ายขาย
#แอฟตอกบัตร Online