HumanOS เข้าแนะนำ “ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR” ที่ #บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด ขอขอบคุณที่ให้เกียรติทีมงานได้แนะนำ ระบบการบริหารจัดการงานบุคลากรที่จะ ทำให้การบริหารงาน ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบโจทย์ ในยุคดิจิตอลเทคโนโลยี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

☑ด้านการลงเวลาเข้า ออก-งาน ได้ สะดวก มายิ่งขึ้น เพราะที่นี่ พนักงาน ส่วนใหญ่ ต้องไปประจำที่ไซต์งานลูกค้า
☑การลางานออนไลน์ พร้อมการอนุมัติ
☑การเบิกค่าใช้จ่ายพร้อมอนุมัติ
☑การกรอก ข้อมูลการทำงานในแต่ละวัน Daily report, Timesheet ที่จะทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละโครงการได้อีกด้วย

#HR Tech
#TKC
#ลงเวลางาน On site