เมื่อ 6 กันยายน ทีม HumanOS เข้านำเสนอ Solution ระบบปฏิบัติการสำหรับงาน HR ที่ บริษัท All Inspire ขอบคุณที่ให้เกียรติทีมงานได้เข้าไปนำเสนอระบบลงเวลาผ่านมือถือ โดยบริษัท All Insprie จำกัด โดยบริษัท ALL Inspire เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าหลัก โดยเราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่แค่งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า