HumanOS ในงาน Smart Startup 2018 24-26 สิงหาคม ณ​ เซ็นทรัลพลาซ่า นครราชศรีมา ชั้น 1 บูทA2 ที่ผ่านมา 
ผู้ประกอบที่กำลังมองหา แอฟลงเวลาเข้างานออกงาน หรือระบบเงินเดือน Payroll สามารถพบและรับคำปรึกษาสอบถามการใช้งานพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อเปิดการใช้งานระบบ