เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีมงาน #HumanOS ได้รับเกียรติเข้าไปแนะนำระบบบริหารบุคคล ให้กับ บ.i-bitz เป็นบริษัทไอที ที่ออกแบบและพัฒนา Solution ด้านแผนที่ งานใหญ่ ๆ ที่เราเห็น เช่น แผนที่น้ำท่วม แผนที่ภูมิศาสตร์ ล้วนมาจากทีมงานของ บริษัทนี้ ผู้บริหาร มี Vision ที่กว้างไกลมาก และเป็น ออฟฟิศ ที่อบอุ่น มากอีกแห่งหนึ่ง

ที่นี้ทีมงานมีทั้งส่วนงานที่ต้องเข้าที่สำนักงานใหญ่และออกไปพบลูกค้าที่ไซต์ งานอยู่บ่อย ๆ การลงเวลาเข้า-ออกงาน โดยใช้ Smart Phone สามารถตอบโจทย์การทำงานของทีมงานของที่นี่ได้