เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา HumanOS ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบนำเสนอผลงาน Thailand ICT Awards 2018 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท ไมโครซอฟต์

โดย ผ่านเข้ารอบทั้ง 3 หมวด
Business
 Big Data
 Startup